Skip to Main Content

Juridisk erklæring for HillsVet.no

VILKÅR FOR DIN BRUK AV DENNE SIDEN

Hill's Pet Nutrition Norway AS ("Hill's") vedlikeholder dette internettstedet som en tjeneste til alle brukere av internett. Innholdet (bilder og tekst) som er lagt ut av Hill's eller tilknyttede selskaper og Colgate-Palmolive Company, er beskyttet av opphavsrett. Merkenavn, logoer, etikett- og forpakningsdesing ("varemerker") som vises på dette nettstedet, tilhører Hill's Pet Nutrition Inc., tilknyttede selskaper eller lisensgivere der det er notert. Ved å legge ut disse varemerkene på nettstedet, gir ikke Hill's noen lisens til bruk eller gjengivelse av dem. Merkingen som angår status som varemerker, indikerer kun Hill's rettigheter til disse i USA. Status og merkinger av varemerker kan variere fra land til land. Innholdet på dette nettstedet kan kun lastes ned for personlig, ikke-kommersiell bruk. Innholdet kan ikke kopieres på annen måte og må ikke endres.

 

Hill's vil iverksette rimelige tiltak for å legge ut nøyaktig og oppdatert informasjon, men gir ingen garantier eller forpliktelser med hensyn til nøyaktighet eller fullstendighet. Hill's frasier seg også alt garantiansvar og ansvar for betingelser og andre vilkår, i den grad det gis adgang til det i lovverket, i forbindelse med dette nettstedet og dets innhold, inkludert garantier, vilkår og betingelser som kan være underforstått, enten det gjelder kvalitet, egnethet til formålet, hjemmel, overholdelse av regler eller andre forhold.

 

Hill's erklærer at intet i disse betingelsene, selv om det kan tolkes slik, skal oppheve eller begrense Hill's eventuelle ansvar for dødsfall eller personskader som følge av uaktsomhet fra selskapets side, eller svindel eller annen klanderverdig handling som selskapet ikke kan fritas for ifølge gjeldende lov. Eventuelle lovfestede rettigheter som brukerne har som forbrukere, påvirkes ikke av disse betingelsene.

 

I tråd med foregående paragraf skal Hill's ikke i noe tilfelle være ansvarlig (enten det gjelder kontraktsbrudd, uaktsomhet eller av noen annen grunn) for tapt fortjeneste, typiske eller spesielle skader, tapt salg, tapt inntjening, tap av programvare eller data, tap av driftstid på datautstyr, programvare eller data, tap av eller bortkastet tid for ledelse eller ansatte eller for annet indirekte tap, følgetap eller spesielle tap, uansett hvordan de oppstår.

 

Hill's maksimale, samlede ansvar overfor deg i forbindelse med dette nettstedet, enten det gjelder kontraktsforhold eller sivilt søksmål, inkludert, men ikke begrenset til uaktsomhet, eller på annet grunnlag, er NOK 2500.

 

Hill's skal ikke være ansvarlig for skader av noen type som følge av at du ikke kan få tilgang til et nettsted som drives av Hill's, eller som følge av din avhengighet av informasjon på nettstedet.

 

Ved å klikke på visse lenker innenfor www.HillsVet.no og andre domener som eies og drives av Hill's eller andre selskaper i Hill's-gruppen, føres du til andre nettsteder som Hillsvet.no og andre domener som eies og drives av Hill's eller andre selskaper i Hill's-gruppen, ikke påtar seg noe ansvar for.

 

Hill's samler bare inn informasjon som kan identifisere deg når du gir opplysningene frivillig. Hill's bruker denne informasjonen i samsvar med sin personvernerklæring, som er beskrevet nedenfor.

 

Eventuell ikke-personlig informasjon, kommunikasjon eller materiale du sender til www.HillsVet.no og andre domener som eies og drives av Hill's eller andre selskaper i Hill's-gruppen, eller til Hill's per e-post, skjer på ikke-konfidensiell basis. Det står oss fritt å bruke og gjengi slik informasjon fritt og til et hvilket som helst formål. Spesielt vil vi stå fritt til å bruke alle ideer, konsepter, know-how eller teknikker som finnes i slik informasjon, til ethvert formål, inkludert utvikling, produksjon og markedsføring av produkter. All informasjon du sender til www.HillsVet.no og andre domener som eies og drives av Hill's eller andre selskaper i Hill's-gruppen må være sannferdig og ikke krenke andres rettigheter, og den må være lovlig.

 

Hill's forbeholder seg retten til å trekke tilbake produkter som det vises til på www.HillsVet.no og andre domener som eies og drives av Hill's eller andre selskaper i Hill's-gruppen, samt å endre denne juridiske erklæringen på et hvilket som helst tidspunkt.