Juridisk erklæring for HillsVet.no

VILKÅR FOR DIN BRUK AV DENNE SIDEN

Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. (Hill's) opprettholder dette nettstedet som en service til internettsamfunnet. Innholdet (bilder og tekst) er lagt inn av Hill's eller dets konsernselskaper og Colgate-Palmolive, er opphavsrettslig beskyttet. Merkenavn, logoer, etiketter og pakkedesign ( «varemerker») som vises på dette nettstedet tilhører Hill's Pet Nutrition Inc., dets konsernselskaper eller dets lisensgivere der det er angitt. Selv om disse varemerkene plasseres på nettstedet, gis ikke Hill's deg noen rett til å bruke eller gjengi dem. Merking av varemerker betegner Hill's eierforhold i bare USA. Status og merking for varemerker kan variere fra land til land. Du kan laste ned innholdet på dette nettstedet kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Innholdet kan ikke kopieres eller endres på noen måte.

Hills vil bestrebe å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon, men gir ingen garantier eller fremstillinger når det gjelder nøyaktighet eller fullstendighet, og i den grad gjeldende lov tillater det fraskriver Hill's seg alle garantier, vilkår og andre betingelser knyttet til denne nettsiden og dets innhold, herunder eventuelle garantier, betingelser og vilkår som kan være implisitte og om knyttet til kvalitet, egnethet til formålet, tittel, ikke-krenkelse eller annen måte.

Hills fraskriver seg ethvert ansvar ved dødsfall, personskade, svindel og uaksom bruk av dette nettstedet. Eventuelle lovfestede rettigheter til brukere, i egenskap som forbruker er ikke berørt av noen av disse vilkårene.

Med forbehold for foregående ledd, skal Hill's ikke i noe tilfelle være ansvarlig (enten for kontraktsbrudd, uaktsomhet eller annen grunn) for tap av fortjeneste, eksempelvis eller spesielle skader, tap av omsetning, tap av inntekter, tap av programvare eller data, tap av bruk av datautstyr, programvare eller data, tap av eller mangel på ledelse eller ansatte eller for noen indirekte, avledede eller spesielle tap, uansett årsak.

Hill's fraskriver seg alt ansvar overfor deg i forbindelse med bruk av dette nettstedet. Erstatningsrett som ikke bygger på kontrakt. F.eks. Erstatning for personskade ved uaktsomme handlinger.

Hill's er ikke ansvarlig for skader av noe slag som følge av manglende evne til å få tilgang til et av Hill's opprettholdt nettsted eller din avhengighet av informasjon på nettstedet.

Ved å klikke på noen av linkene på www.hillsvet.com eller andre domener som eies og drives av Hills eller andre medlemmer av Hillsvet com konsernet,kan du ledes til andre nettsider. Hills fraskriver seg ethvert ansvar for innhold og bruk av innhold i disse linkene.

Kun ved personlig samtykke innhenter Hills Person opplysninger, disse opplysningene vil kun bli brukt i samsvar for retningslinjer om personvern.

All ikke-personlig informasjon, kommunikasjon eller materiale du sender til www.HillsVet.com og andre domener som eies og drives av Hill's eller andre medlemmer av Hill's-konsernet eller til Hill's via e-post, er på ikke konfidensielt grunnlag. Vi står fritt til å bruke og reprodusere slik informasjon fritt, og for ethvert formål. Spesielt vil vi stå fritt til å bruke alle ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som finnes i slik informasjon til ethvert formål, inkludert utvikling, produksjon eller markedsføring av produkter. All informasjon du sender til www.HillsVet.com og andre domener som eies og drives av Hill's eller andre medlemmer av Hill's-konsernet, må være sannferdig, ikke krenke andres rettigheter og være lovlig.

Hill's forbeholder seg retten til å trekke tilbake produkter som er nevnt på www.HillsVet.com og andre domener som eies og drives av Hill's eller andre medlemmer av Hill's-konsernet, og til å endre denne juridiske erklæringen til enhver tid.